Privatspar

Ett bra privat sparande är en förutsättning för en stabil privatekonomi. Vi skiljer på kort- och långsiktigt sparande.

Det kortsiktiga sparandet som sträcker sig från några månader till något år har man med fördel på ett vanligt bankkonto. Det långsiktiga sparandet som har en sparhorisont på flera år kan man med fördel ha i fonder. Allra bäst är att ha ett månadssparande eftersom man då sprider insättningarna över tiden. Då görs inköpen både i uppgångar och nedgångar. En perfekt riskspridning!

Exempel på sparportföljer:

  • Spar-Stabil - Blandning av aktie- och räntefonder. Lägre risk.
  • Spar-Offensiv - Oftast bara aktiefonder. Hög risk.
  • Spar-Aktiv - Börshandlade fonder med möjlighet till uppgång även om börsen går ner. Följer bullorbear.se. Hög risk.

Dessa exempelportföljer är speciellt anpassade för sparande på Nordnet och Avanza!