Om PPM

Den perfekta pensionskryddan!

Premiepensionen är en liten del av den totala pensionssparandet. Eftersom det dessutom är ett mycket långsiktigt sparande är det perfekt att ta lite högre risk med dessa pengar - krydda sin pension.

Allmänt

Följande delar ingår i pensionssystemet

  • Allmän pension: Inkomstpension, 16% av bruttolönen och Premiepension, 2,5% av bruttolönen. (Gäller alla)
  • Avtals-/Tjänstepension. Flera avtal och delar. (De flesta har det)
  • Privat pensionsförsäkring. (Du väljer själv)

Tillsammans så står vanligtvis de två första punkterna för ca 50-65% av slutlönen dvs den kommande pensionen. Alla tre delarna (punkterna) ovan blir tillsammans din totala pension.

Vad kan du påverka själv?

Följande delar kan du själv påverka:

  • Premiepensionen PPM
  • Delar av Avtals-/Tjänstepensionen
  • Privat pensionsförsäkring 

Du kan göra ett aktivt val och placera din premiepension i fonder (aktie och räntefonder). Om du inte gör ett val så placeras din premiepension i Sjunde AP-fondens Premiesparfond.

Ett aktivt val kan sannolikt öka din kommande pension! Från 61 års ålder så är det möjligt att börja ta ut sin premiepension. Man kan då välja på att placera pengarna i traditionell förvaltning (sköts av PPM) eller att fortsätta med fondförvaltning (sköts av dig). Om man då är nöjd med utvecklingen och vill vara säker på pensionsbeloppet skall man alltså välja traditionell förvaltning. Vill man däremot fortsätta att förvalta sin premiepension själv så ligger man kvar i fondförvaltning, pensionbeloppet kommer då att variera varje år.

Förklaringar

1. Allmän pension: 18,5% av allt du tjänar och betalar skatt på (upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 333750:-, per år) blir pensionsrätter (pensionsavgift) i det allmänna pensionssystemet. Dessa sätts in på ditt "pensionskonto" som inkomstpension och premiepension.
2. Garantipension: Den allmänna pensionens lägsta nivå. För tillfället 6286:- (för gifta). 
3. Inkomstbasbelopp: 44500:- år 2006. 
4. Exempel, Avtals-/Tjänstepension ITP för privatanställd tjänsteman: Består av tre delar ITP, ITPK och alternativ ITP. Alla delarna betalas in av arbetsgivaren. ITP kan du normalt inte påverka själv. ITPK och alternativ ITP kan du välja att ha i traditionell förvaltning eller påverka själv genom att placera i fonder. De som tjänar över 10 inkomstbasbelopp per år kan komma överens med sin arbetsgivare att tillämpa alternativ ITP (sk "Tiotaggarlösning"). Med alternativ IPT får du möjlighet att själv bestämma hur ITP-premien mellan 7,5-30 inkomstbasbelopp skall förvaltas. ITP-premiens storlek varierar. Arbetsgivaren sätter in 2% av bruttolönen till ITPK för alla över 28 år. ITP administreras av Collectum.

Exempel på PPM-portföljer

Vi har tre exempel på modellportföljer för PPM-sparande med olika inriktning och risknivå. Alla tre portföljerna är anpassade för ett långsiktigt sparande det vill säga minst 5 år. Alla typer av pensionssparande såsom PPM-, Tjänstepension- och övrigt privat pensionssparande, är ju lysande exempel på ett långsiktigt sparande och i många fall till och med ett extremt långsiktigt sparande.

Exempel på modellportföljer:
  • PPM-Tillväxt - Långsiktig placeringsstrategi med få byten per år. Fokus på tillväxtmarknader. Bara aktiefonder. Hög risk men stora möjligheter.
  • PPM-Trend - Aktiv portfölj. Fokus på de marknader som är inne i en positiv trend. Aktiefonder ibland kombinerat med räntefonder. Hög risk.
  • PPM-Försiktig - Aktiv portfölj med lägre risk, både räntefonder och aktiefonder 
För att se fondfördelningen i exempelportföljerna så klickar du på länken för respektive portfölj.
 
Dessa exempelportföljer är speciellt anpassade för PPM men går självklart även att använda för övrigt sparande på Nordnet och Avanza!
 
PPMdoktorn är även mentor åt fonden IIG Fonddoktorn plus som bygger på PPMdoktorns modellportföljer PPM Tillväxt och PPM Trend. Det innebär att PPMdoktorn varje månad redogör för IIG om sin marknadssyn och kommer med placeringsförlag till fonden. Tanken är att fonden skall vara ett "latmansalternativ" för alla som inte hinner vara aktiva själva i PPMdoktorns modellportföljerna PPM Tillväxt och PPM Trend. Självklart kan inte alla placeringsförslag användas i fonden eftersom den har en egen förvaltning och ett prospekt/regler som den måste ta hänsyn till. Observera att en av PPMdoktorns grundare är anställd på IIG som analytiker.
 
Varje månad redovisas i månadsbrev vilken portfölj vi själva använder!

Vi tror själva starkt på världens tillväxtmarknader. Eftersom ppm är en liten del i den totala pensionen så tycker vi att det kan vara värt att ta en högre risk med dessa pengar för att då få möjlighet till en högre pension. Övriga delar av pensionen placeras ju redan av staten i säkrare värdepapper. Sedan kan det ju finnas tillfällen då man vill spara för annat ändamål och/eller på lite kortare sikt och därför finns exempelportföljen PPM-Försiktig med något lägre risk.

I samtliga portföljer används alltid maximalt antal fonder (5 stycken) som är fördelade på olika marknader så att man inte ”lägger alla ägg i samma korg”. I exemplen är strategin nästan alltid att använda aktiefonder. Riskerna med detta är stora men kompenseras med goda möjligheter till hög avkastning. Stora svängningar upp och ner kan dock förekomma!

Erfarenheter visar att en mycket aktiv förvaltning (mer än en gång per månad) inte nödvändigtvis ger än bättre avkastning. Eftersom PPM systemet dessutom är ganska trögt (ett fondbyte kan ta upp till 5 dagar) så blir täta byten mycket chansartade. Det är dock väldigt viktigt att kontinuerligt bevaka sina PPM-fonder så att man snabbt kan vidta åtgärder vid vikande avkastning.

Ett av målen är att uppnå högsta möjliga avkastning med ett minimalt antal fondbyten per år. Allt för att göra PPM-sparandet så enkelt som möjligt.

Observera att portföljernas statistik oftast uppdateras vid månadsskifte. Detta gäller även fonderna i portföljerna. Vi tar oss dock friheten att ändra i exempelportföljerna vid behov och kan då ske mellan månadsskiften. I så fall försöker vi skicka ut ett mail om detta till våra prenumeranter men för att var på den säkra sidan rekommenderas att själv kontrollera portföljerna med jämna mellanrum. Observera att du är alltid själv ansvarig för dina placeringar och PPMdoktorns exempelportföljer är just exempel på hur man kan göra och är bara ett av flera input till dina egna beslut.