Om PPM

Den perfekta pensionskryddan!

Premiepensionen är en liten del av den totala pensionssparandet. Eftersom det dessutom är ett mycket långsiktigt sparande är det perfekt att ta lite högre risk med dessa pengar - krydda sin pension.

Allmänt

Följande delar ingår i pensionssystemet

  • Allmän pension: Inkomstpension, 16% av bruttolönen och Premiepension, 2,5% av bruttolönen. (Gäller alla)
  • Avtals-/Tjänstepension. Flera avtal och delar. (De flesta har det)
  • Privat pensionsförsäkring. (Du väljer själv)

Tillsammans så står vanligtvis de två första punkterna för ca 50-65% av slutlönen dvs den kommande pensionen. Alla tre delarna (punkterna) ovan blir tillsammans din totala pension.

Vad kan du påverka själv?

Följande delar kan du själv påverka:

  • Premiepensionen PPM
  • Delar av Avtals-/Tjänstepensionen
  • Privat pensionsförsäkring 

Du kan göra ett aktivt val och placera din premiepension i fonder (aktie och räntefonder). Om du inte gör ett val så placeras din premiepension i Sjunde AP-fondens Premiesparfond.

Ett aktivt val kan sannolikt öka din kommande pension! Från 61 års ålder så är det möjligt att börja ta ut sin premiepension. Man kan då välja på att placera pengarna i traditionell förvaltning (sköts av PPM) eller att fortsätta med fondförvaltning (sköts av dig). Om man då är nöjd med utvecklingen och vill vara säker på pensionsbeloppet skall man alltså välja traditionell förvaltning. Vill man däremot fortsätta att förvalta sin premiepension själv så ligger man kvar i fondförvaltning, pensionbeloppet kommer då att variera varje år.

Förklaringar

1. Allmän pension: 18,5% av allt du tjänar och betalar skatt på (upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 333750:-, per år) blir pensionsrätter (pensionsavgift) i det allmänna pensionssystemet. Dessa sätts in på ditt "pensionskonto" som inkomstpension och premiepension.
2. Garantipension: Den allmänna pensionens lägsta nivå. För tillfället 6286:- (för gifta). 
3. Inkomstbasbelopp: 44500:- år 2006. 
4. Exempel, Avtals-/Tjänstepension ITP för privatanställd tjänsteman: Består av tre delar ITP, ITPK och alternativ ITP. Alla delarna betalas in av arbetsgivaren. ITP kan du normalt inte påverka själv. ITPK och alternativ ITP kan du välja att ha i traditionell förvaltning eller påverka själv genom att placera i fonder. De som tjänar över 10 inkomstbasbelopp per år kan komma överens med sin arbetsgivare att tillämpa alternativ ITP (sk "Tiotaggarlösning"). Med alternativ IPT får du möjlighet att själv bestämma hur ITP-premien mellan 7,5-30 inkomstbasbelopp skall förvaltas. ITP-premiens storlek varierar. Arbetsgivaren sätter in 2% av bruttolönen till ITPK för alla över 28 år. ITP administreras av Collectum.