Independent Fonddoktorn Plus

Allmänt

PPMdoktorn är även mentor åt fonden IIG Fonddoktorn plus som bygger på PPMdoktorns modellportföljer PPM-Tillväxt och PPM-Trend. Det innebär att PPMdoktorn varje månad redogör för IIG om sin marknadssyn och kommer med placeringsförlag till fonden. Tanken är att fonden skall vara ett "latmansalternativ" för alla som inte hinner vara aktiva själva i PPMdoktorns modellportföljerna PPM-Tillväxt och PPM-Trend. Självklart kan inte alla placeringsförslag användas i fonden eftersom den har en egen förvaltning och ett prospekt/regler som den måste ta hänsyn till. Observera att en av PPMdoktorns grundare är anställd på IIG som analytiker.

Börja spara

Spara i PPM

Strategi

Fonddoktorn Plus är aktivt förvaltad och använder samma teknik som bullorbear.se, för att identifiera både långa och korta trender. I oroliga tider har man möjlighet att vara något underviktade mot marknaden och i starka uppgångsfaser kan man överinvesterad upp till 150% vilket gör den ganska unik i sitt slag. Målsättningen är att på så sätt kunna hantera nedgångar på marknaderna bättre samtidigt som man även har möjlighet att i starka trender skapa bra avkastning - detta ger trygghet i orostider och turboeffekt i uppgångsfaser!

Kort om fonden

Fonden är en aktivt förvaltad global aktiefond med fokus mot tillväxtmarknader och OMXS30. Stor tonvikt läggs på teknisk analys och den är helt oberoende av olika indexvikter. Målsättningen är att i första hand skapa en positiv avkastning (5-10% per år) och i andra hand gå bättre än jämförbara fonder/index. Vidare kan fonden använda sig av så kallad hävstång, vilket innebär att dess värde kan öka eller falla mer än priserna på innehavda värdepapper.

Ny teknisk analysmodell implementerades i augusti 2016.

Ledord

Kunskap, Enkelhet och Långsiktighet

Fördelar med fonden

  • Exponering mot tillväxtmarknader och Sverige
  • Helt oberoende av index och indexvikter
  • Möjlighet till överviktning av marknader
  • Snabba justeringar till skillnad från i PPM där ett byte kan ta upp till en vecka
  • Enkelt och bekvämt alternativ till exempelportföljerna
  • Daglig uppdatering av statistik

Löpande information om fonden kommer att finnas på www.fonddoktorn.se.

Vi är övertygade om att vi med den nya fonden ligger i framkant både för PPM sparande och övrigt sparande!

Hur byter man till Independent Fonddoktorn?

För att byta ditt premiepensionssparande till Independent Fonddoktorn så loggar du in på www.pensionsmyndigheten.se och byter ditt innehav till 100% Independent Fonddoktorn.

FondPPM-nummerFördelning
Independent Fonddoktorn Plus
917 716
100%
Fondinnehållet i portföljen ändrades: 
2014-03-31