Viktig information

Inofrmation och råd från PPMdoktorn baseras på källor som PPMdoktorn bedömt tillförlitliga, men PPMdoktorn kan under inga omständigheter svara för fullständigheten eller riktigheten av uppgifterna och inte heller för direkt eller indirekt skada som kan uppkomma till följd av fel eller brister däri. Var och en av PPMdoktorns användare är själva ansvariga för sina placeringar.

Fondsparande är alltid förknippat med risker!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Då fonder ofta placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurser påverka värdet på fondandelarna.

Observera!

PPMdoktorn får ingen ersättning från några fondbolag som finns i portföljerna eller som nämns på sidan. 

En av PPMdoktorns delägare är anställd på Independent Investment Group som analytiker. Fördel: Full insyn i Fonddoktorn Plus och kan på så vis vara mentor för fonden. Nackdel: Partisk i det som skrivs om Fonddoktorn Plus.